card

Арц Богд уул алсаас тэнгэр, газрын завсар үзэсгэлэн төгөлдөр харагдана

Байгалийн зураг
/
2023-01-09
Өвөрхангай аймгийн Богд сумын 2022 онд ОНХСан эх үүсвэрээр хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний зарцуулалтын тайланг танилцуулж байна.
2023-01-09
Өвөрхангай аймгийн Богд сумын 2023 онд хэрэгжүүлэх Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулж байна.
2022-12-21
2022 оны ОНХСангийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг танилцуулж байна.
2022-11-08
Тендер шалгаруулалт
2022-09-14
ОНХС-ИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХИЙГДЭХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ШХА-НЫ ЖУРМААР СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН УРИЛГА
2022-04-06
ОРОН НУТГИЙН УРСГАЛ ТӨСВИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХИЙГДЭХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ШХА-НЫ ЖУРМААР СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН УРИЛГА
2022-02-21
Богд сумын ЗДТГазарын 2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
2022-02-21
2021онд ОНХСангийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан
2021-11-09
ОНХС-ИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХИЙГДЭХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ШХА-НЫ ЖУРМААР СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН УРИЛГА
2021-11-09
ОНХС-ИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХИЙГДЭХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ШХА-НЫ ЖУРМААР СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН УРИЛГА
2021-09-14
ОНХС-ИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХИЙГДЭХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ШХА-НЫ ЖУРМААР СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН УРИЛГА
2021-05-17
Богд сумын Төрийн сангийн 2020-12-31ний өдрөөрх санхүүгийн байдалд аудит хийсэн дүгнэлт
2021-05-17
Богд сум 2021 оны 4 сарын татварын орлого
2021-05-14
Богд сумын 2021 оны Мал амьтны сэг зэм цуглуулах, устгах үйл ажиллагаа
2021-02-19
Цахим төрийн үйлчилгээ Богд суманд 2020-05 сард нэвтэрлээ
Image

2022 оны ОНХСангийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг танилцуулж байна.

Image

Тендер шалгаруулалт

Image

ОНХС-ИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХИЙГДЭХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ШХА-НЫ ЖУРМААР СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН УРИЛГА

Image

2021онд ОНХСангийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан

Image

ОНХС-ИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХИЙГДЭХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ШХА-НЫ ЖУРМААР СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН УРИЛГА

Image

Богд сум 2021 оны 4 сарын татварын орлого

Image

Цахим төрийн үйлчилгээ Богд суманд 2020-05 сард нэвтэрлээ

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Доторх элементүүдийг нэг бүрээр нэмэх замаар энэ блокыг хийнэ

ДЭЛХИЙ ДАЯАР

Хариуцлагатай функц бүхий Хүчирхэг Байршлууд нь ямар ч дэлгэцийн хэмжээтэй таарч болно. Хөтөчийг дахин харахын тулд.

Хэрэгтэй баримт

Байршлууд нь ямар ч Хариуцлагатай функц бүхий Хүчирхэг дэлгэцийн хэмжээтэй таарч болно. Хөтөчийг дахин харахын тулд.

БҮРЭН ТОХИРУУЛАГДСАН

Хүчирхэг Байршлууд нь ямар ч дэлгэцийн хэмжээтэй таарч болно. Хөтөчийг дахин харахын тулд.

Мэдээ мэдээлэл

Богд сум

Өвөрхангай аймгийн Богд сум
Видео танилцуулга

Contact Seller